bnr

מבחנות מוכנות לאמוניה דגם Tube Test

תוצרת Lovibond, לפוטומטרים של Lovibond ו- Hach – חבילת 50 מבחנות

מק"ט: 535650

מבחנות מזכוכית אופטית מיוחדת, המכילות כמות מדודה ומדויקת של ראגנט סליצילאט הדרוש לביצוע תגובת הצבע. טווח המדידה הוא 50 – 1 מג"ל. המבחנות מהוות מערכת סגורה ובתוכן מתבצע כל תהליך המדידה, החל מתגובת הצבע ועד המדידה בפוטומטר. בעזרת המבחנות המוכנות ניתן לבצע בדיקות מים מדויקות ברגישות גבוהה ובנוחות מרבית. המבחנות מתאימות לשימוש הן בפוטומטרים של Lovibond ו- Hach. חבילה מכילה 50 מבחנות מוכנות לשימוש.

מתאים לשימוש עם המכשירים הבאים:
• פוטומטר .Lovibond MaxiDirect
• פוטומטר Lovibond MultiDirect.
• ספקטרופוטומטר Lovibond SpectroDirect.
• פוטומטר Hach DR890.
• ספקטרופוטומטר Hach DR2400/DR2500.
• ספקטרופוטומטר Hach DR2010/DR2000.
• פוטומטרים של יצרנים אחרים, אנא פנו אלינו לפרטים נוספים.

חזור
המשך
במלאי

קבצים להורדה

קבצים להורדה

Prospectus

MSDS