bnr

מדידות ספיקה ולחץ

מגוון מדי ספיקה תוצרת  GEMU, גרמניה וחברות אחרות, המתאימים למערכות טיפול במים ולתעשייה התהליכית: מדי ספיקה רוטמטרים, משדרי ספיקה Turbine Flow, מדי ספיקה מגנטיים אינדוקטיבים, בתי דיאפרגמה עם מדי לחץ ומשדרי לחץ

  • מדי הספיקה הרוטמטרים מוצעים במבחר רחב של גדלים וספיקות. המגוון המוצע כאן מאפשר שימוש במד המתאים במדוייק לספיקת התהליך. כל מדי הספיקה הרוטמטרים מוצעים כאן עם 2 גרסאות מצופים – פלסטיים רגילים או פלסטיים עם מגנט פנימי שלהם ניתן להוסיף מגעי מינימום ו/או מקסימום ומשדרי ספיקה. חיבורים המדים מ- "3/8 עד "2.
  • חלק ממדי הספיקה הרוטמטרים מוצעים עם חיבורי הברגה.
להמשך קריאה

  • משדרי ספיקה מסוג Turbine Flow.בקרוב
    מחומרי מבנה פלסטי וקרמי. מידות קומפקטיות ואפשרות התאמה לכל כיווני הספיקה, למדידה מדוייקת וברזולוצייה גבוהה, תצוגה ותפריט תכנות גמיש ונוח ויציאות בקרה סטנדרטיות. חיבורים 1 ו- 2.
  • מדי ספיקה מגנטים אינדוקטיבים מאפשרים את היתרונות של מדידת ספיקה מגנטית: דיוק, ללא חלקים נעים, מדידה דו-כיוונית. ובנוסף לכך, מידות קומפקטיות והתאמה לטווח רחב מאוד של קטרי צנרת ע"י אותו מכשיר.
  • בתי דיאפרגמה עם מדי לחץ להגנה על מדי ומשדרי לחץ המותקנים על קווי תהליך עם כימיקלים קורוזיביים כמו חומצה וכלור. מוצע בחומרי מבנה וחיבורים שונים.
  • משדרי לחץ מנירוסטה לשימושים כלליים במים. עם/בלי תצוגה. חיבורי הברגה.

סגירה
מדי ספיקה רוטמטרים - חיבורי הברגות

מדי ספיקה רוטמטרים - חיבורי הברגות

רוטמטרים עם קצוות PVC בחיבורי הברגות. בקטרים "1 - "1/2 לספיקות מקסימליות מ- 25 עד 6400 ליטר/שעה.

מדי ספיקה רוטמטרים עד 1000 ליטר/שעה

מדי ספיקה רוטמטרים עד 1000 ליטר/שעה

יותר מ- 20 דגמי רוטמטרים בקטרים שונים, לספיקות מקסימליות מ- 25 ועד 1000 ליטר/שעה. אופציה למגעים דיסקרטים ואנלוגיים - הכל סטנדרטי וממלאי.

מדי ספיקה רוטמטרים מעל 1000 ליטר/שעה

מדי ספיקה רוטמטרים מעל 1000 ליטר/שעה

מגוון דגמי רוטמטרים בקטרים ''11/2 ו- ''2 לספיקות מקסימליות עד 6400 ליטר/שעה. אופציה למגעים דיסקרטים ואנלוגיים - הכל סטנדרטי וממלאי.

משדרי לחץ

משדרי לחץ

משדרי לחץ נירוסטה, 2Wire 24VDC, עם חיבורי הברגה, לשימושים כלליים במים.

בתי דיאפרגמה עם מדי לחץ

בתי דיאפרגמה עם מדי לחץ

להגנה על מדי ומשדרי לחץ. מוצע בחומרי מבנה וחיבורים שונים.

2 מוצרים מחירי מבצע מיוחדים
מדידות איכות מים
Banner_Chemviron
poplogin