bnr

TREITEL SALE

מגוון מוצרים במחירים מיוחדים.

עד גמר המלאי

מוצרים מתעדכנים מעת לעת.

משאבות מינון

משאבות מינון

משאבות מינון

3 מוצרים מגוון משאבות מינון במחירי מבצע
מכשירי מדידה ידניים

מכשירי מדידה ידניים

ברזים חשמליים

ברזים חשמליים

בקרוב
ברזי דיאפרגמה פלסטיים ידניים

ברזי דיאפרגמה פלסטיים ידניים

יצרן: GEMU גרמניה
חומרי מבנה: PVC + PP

1 מוצרים מגוון ברזים במחירי מבצע
ברזי דיאפרגמה פלסטיים פניאומטיים

ברזי דיאפרגמה פלסטיים פניאומטיים

יצרן: GEMU גרמניה
חומרי מבנה: PVC + PP

1 מוצרים מגוון ברזים במחירי מבצע
ברזי דיאפרגמה פלסטיים חשמליים

ברזי דיאפרגמה פלסטיים חשמליים

יצרן: GEMU גרמניה
חומרי מבנה: PVC + PP

1 מוצרים מגוון ברזים במחירי מבצע
ברזי דיאפרגמה PVDF

ברזי דיאפרגמה PVDF

יצרן: GEMU גרמניה
חומר מבנה: PVDF

1 מוצרים מגוון ברזים במחירי מבצע
מדי ספיקה רוטמטרים

מדי ספיקה רוטמטרים

יצרן: GEMU גרמניה

1 מוצרים מגוון רוטמטרים במחירי מבצע
ברזי קיטור

ברזי קיטור

יצרן: GEMU גרמניה
חומרי מבנה: פלב"מ + פליז

1 מוצרים מגוון ברזים במחירי מבצע
treitelonline_f2
ממברנות
poplogin