bnr

שרפי חילוף יונים ופחם פעיל

שרפים מחליפי יונים מתוצרת DuPont ופחם פעיל מתוצרת Chemviron המיועדים בעיקר לטיפול במים ובאוויר.

היישומים העיקריים הינם:

  • הפקת מים נטולי מלחים ומים רכים על ידי שרפים.
  • ספיחת חומרים אורגנים ודכלורינציה באמצעות פחם הפעיל.

השרפים והפחם הפעיל המוצעים נבחרו על ידינו תוך הקפדה על איכות ללא פשרות בשילוב עם עלות אטרקטיבית.

שרפי חילוף יונים

שרפי חילוף יונים

שרפים מחליפי יונים מתוצרת DuPont.

פחם פעיל

פחם פעיל

פחם פעיל מתוצרת Chemviron.

משאבות דיאפרגמה
מדידות איכות מים
poplogin