bnr

מדידות COD

בדיקות COD איכותיות, באמצעות מגוון ראגנטים ומכשירים, למדידה מדויקת, אמינה ופשוטה של COD בשטח ובמעבדה.
תוצרת Lovibond, תואם Hach.

COD = צח"ק (צריכת חמצן כימית).
בדיקת COD מודדת בעקיפין המצאות חומרים אורגניים במים ומהווה פרמטר חשוב בניטור איכות שפכים וקולחים.

  • מחיר מיוחד
  • משלוח חינם ברכישת 5 יחידות ומעלה

מבחנות מוכנות ל - COD תוצרת Lovibond

מבחנות מוכנות ל - COD תוצרת Lovibond

ראגנטים מוכנים תוצרת Lovibond

מבחנות מוכנות ל - COD תוצרת Hach

מבחנות מוכנות ל - COD תוצרת Hach

ראגנטים מוכנים תוצרת Hach

מערכת מושלמת לבדיקות COD תוצרת Lovibond

מערכת מושלמת לבדיקות COD תוצרת Lovibond

מערכת הכוללת פוטומטר ותרמוראקטור

ממברנות
מדידות איכות מים
poplogin