bnr

משאבות מינון פריסטלטיות קטנות לכימיקלים

קבוצת ה- DULCO®flex – כוללת משאבות מינון פריסטלטיות קטנות ממדים ופשוטות.    משאבת המינון הפריטסטלטית – DULCO®flex – בחירה מצוינת לשימושים בסיסיים של מינון בספיקות קטנות.

– מינון שקט ומדויק

 מוצעת בשני גדלים עד 2.4 ליטר/שעה

– שני סוגי צינור מינון:

להמשך קריאה

®PharMed – מתאים במיוחד לסטריליזציה בטמפרטורות גבוהות.

®Viton – מתאים במיוחד לחומצות חזקות.

משאבות המינון הפריסטלטיות  DULCO®flex נותנות ערך מצוין למחיר בספיקה, בפשטות התפעול והתחזוקה, ובאמינות.

סגירה
משאבת מינון פריסטלטית DULCO®flex DF2a 0208P

משאבת מינון פריסטלטית DULCO®flex DF2a 0208P

מק"ט: DF2a0208P00A00W1-1
לספיקה 0.8 ליטר/שעה מול 1.5 אטמ'. צינור מינון ®PharMed. ללא אבזור
לפרטים נוספים 590.00 (ללא מע"מ)
משאבת מינון פריסטלטית DULCO®flex DF2a 0208P

משאבת מינון פריסטלטית DULCO®flex DF2a 0208P

מק"ט: DF2a0208P00A00W1
לספיקה 0.8 ליטר/שעה מול 1.5 אטמ'. צינור מינון ®PharMed. כולל שסתומים וצנרת
לפרטים נוספים 680.00 (ללא מע"מ)
משאבת מינון פריסטלטית DULCO®flex DF2a 0208V

משאבת מינון פריסטלטית DULCO®flex DF2a 0208V

מק"ט: DF2A0208V00A00W1
לספיקה 0.8 ליטר/שעה מול 1.5 אטמ'. צינור מינון  ®Viton. כולל שסתומים וצנרת
לפרטים נוספים 680.00 (ללא מע"מ)
משאבת מינון פריסטלטית DULCO®flex DF2a 0208V

משאבת מינון פריסטלטית DULCO®flex DF2a 0208V

מק"ט: DF2A0208V00A00W1-1
לספיקה 0.8 ליטר/שעה מול 1.5 אטמ'. צינור מינון  ®Viton. ללא אבזור
לפרטים נוספים 590.00 (ללא מע"מ)
משאבת מינון פריסטלטית DULCO®flex DF2a 0224V

משאבת מינון פריסטלטית DULCO®flex DF2a 0224V

מק"ט: DF2a0224V00A00W1-1
לספיקה 2.4 ליטר/שעה מול 1.5 אטמ'. צינור מינון ®Viton. ללא אבזור
לפרטים נוספים 655.00 (ללא מע"מ)
משאבת מינון פריסטלטית DULCO®flex DF2a 0224V

משאבת מינון פריסטלטית DULCO®flex DF2a 0224V

מק"ט: DF2a0224V00A00W1
לספיקה 2.4 ליטר/שעה מול 1.5 אטמ'. צינור מינון ®Viton. כולל שסתומים וצנרת
לפרטים נוספים 764.00 (ללא מע"מ)
משאבת מינון פריסטלטית DULCO®flex DF2a 0224P

משאבת מינון פריסטלטית DULCO®flex DF2a 0224P

מק"ט: DF2a0224P00A00W1
לספיקה 2.4 ליטר/שעה מול 1.5 אטמ'. צינור מינון ®PharMed. כולל שסתומים וצנרת
לפרטים נוספים 764.00 (ללא מע"מ)
משאבת מינון פריסטלטית DULCO®flex DF2a 0224P

משאבת מינון פריסטלטית DULCO®flex DF2a 0224P

מק"ט: DF2a0224P00A00W1-1
לספיקה 2.4 ליטר/שעה מול 1.5 אטמ'. צינור מינון ®PharMed. ללא אבזור
לפרטים נוספים 655.00 (ללא מע"מ)
פתרונות מקצועיים למדידה
מדידות איכות מים
poplogin