bnr

אוסמוזה הפוכה

ממברנות RO מדגמי ™FilmTec תוצרת DuPont ארה"ב.

מערכות RO  מדגמי ecoPRO תוצרת Prominent גרמניה – במחירי מבצע.

ממברנות RO ביתיות מדגמי ™FilmTec תוצרת DuPont ארה"ב – במחירי מבצע.

ממברנות אוסמוזה הפוכה ™FilmTec

ממברנות אוסמוזה הפוכה ™FilmTec

ממברנות RO מדגמי ™FilmTec תוצרת DuPont ארה"ב.

מערכות אוסמוזה הפוכה ecoPro

מערכות אוסמוזה הפוכה ecoPro

מערכות RO מדגמי ecoPRO תוצרת ProMinent גרמניה.
במחירי מבצע

מארז 25 ממברנות אוסמוזה הפוכה ביתיות ™FilmTec

מארז 25 ממברנות אוסמוזה הפוכה ביתיות ™FilmTec

ממברנות ™FilmTec תוצרת DuPont ארה"ב למסנני מים ביתיים.
במחירי מבצע

treitelonline_f2
משאבות דיאפרגמה
poplogin