bnr

מדידות איכות מים לשטח ולמעבדה

אנו מציעים מכשור, ציוד וחומרים למדידות איכות מים ושפכים מן היצרנים המובילים בתחומם ובהיקף נרחב. מגוון המוצרים המוצעים כאן נבחר באופן שיכסה את התהליכים והשימושים האופייניים בתחומי המים והשפכים. כאן ניתן למצוא פתרונות לאנליזות מים במעבדות מקצועיות כמו גם ע"י "אנשי מים" אשר נדרשים לביצוע מדידות מהירות ואמינות בשטח. בחרנו מכשור המסופק עם כל האבזור הנחוץ להשלמת המדידות, לכיול ואף לשמירת והעברת נתונים. מוצעות כאן ערכות מדידה מוכנות המאפשרות מדידת משתנים רבים, ללא צורך בידע מיוחד בתחום אנליזות כימיות. ניתן דגש מיוחד להצעת מספר פתרונות חליפיים וסטנדרטיים, למדידות של אותם פרמטרים בשיטות או בכלים שונים, באופן שלקוחותינו יוכלו לבחור את החלופות העדיפות להם מתוך שיקולים תהליכיים (טווחי מדידה, דיוק), שיקולי כישורים ומשאבי זמן וכמובן משיקולי עלות.

קומפרטורים, מקלוני בדיקה (Test Strips) וקיטים

קומפרטורים, מקלוני בדיקה (Test Strips) וקיטים

קומפרטורים דיסקות צבע ו- Test Strips למדידות מהירות וזולות של כלור חופשי וכללי, קשיות, ופרמטרים נוספים במים

מדי pH ומוליכות

מדי pH ומוליכות

מדים ניידים מסוג עט, לשימוש בשטח, למדידת ORP (רדוקס), pH, מוליכות ו- TDS

אלקטרוכימיה

אלקטרוכימיה

מדים ניידים ושולחנים, ערכות מושלמות ואיבזור משלים למדידות ע"י אלקטרודות של pH ,Redox, מוליכות חשמלית, חמצן מומס וטמפרטורה

עכירות

עכירות

מדי עכירות ניידים לשימושי שטח ומעבדה. מדידה נפלומטרית עפ"י תקנים בינלאומי או אמריקאי. ערכות ותמיסות כיול, אבזור ומזוודות נשיאה

פוטומטרים וציוד היקפי

פוטומטרים וציוד היקפי

מגוון פוטומטרים ניידים ושולחניים בערכות מושלמות לשימוש מיידי. ראגנטים לסוגי מים שונים החל ממי שתיה ועד שפכים

ראגנטים

ראגנטים

מגוון רחב של ראגנטים לשימוש עם סוגי מים שונים, החל ממי שתיה ועד שפכים וקולחים

מערכות מדידה ייעודיות

מערכות מדידה ייעודיות

מערכות מדידה יעודיות לפרמטרים סוכמים COD או BOD לבדיקת איכות שפכים וקולחים

תמיסות כיול

תמיסות כיול

תמיסות לכיול מכשירים ניידים, מעבדתיים ורציפים

אביזרים

אביזרים

אביזרים לשימוש עם מיכשור מדידה אנליטי לשטח ולמעבדה

Banner_Chemviron
מדידות איכות מים
poplogin