bnr

מערכת COD Setup MD100 COD VARIO

מערכת למדידת COD הכוללת פוטומטר ותרמוראקטור, תוצרת Lovibond

מק"ט:

ה- COD Setup MD100 COD VARIO היא מערכת מעבדתית תוצרת חברת Lovibond גרמניה, הכוללת פוטומטר MD100 COD ותרמוראקטור RD125 ומודדת צריכת חמצן כימית (COD) בטווח שבין 0 ל- 15,000 מג"ל חמצן. טווח זה מאפשר מדידה בשפכים ובקולחים. הפרוצדורה מבוצעת במבחנה המהווה מערכת סגורה לעיכול הדוגמה ולמדידה.
מערכת ה- COD Setup MD100 COD VARIO מספקת תוצאות מדויקות והדירות, היא פשוטה וקלה להפעלה, חדישה, מתקדמת ואיכותית. מסופקת במארז מושלם לעבודה נוחה במעבדה ובשטח (נדרש חיבור לחשמל). ערך ה- COD כפי שנקבע על ידי מערכת זו, יכול להיחשב כאומדן לערך צריכת החמצן הכימי התיאורטי, כלומר, לכמות החמצן הדרושה לצורך פירוק מלא של כל המרכיבים האורגניים המצויים במים. מבחנות מוכנות ל- COD של Lovibond קיימות לשלושה טווחי מדידה: 0-150; 0-1,500; 0-15,000 מג"ל חמצן.

המבחנות תואמות למבחנות COD של Hach.

המערכת תחת מק"ט זה מסופקת עם 2 חבילות ראגנטים, לטווח נמוך ולטווח בינוני. בכל חבילה, 25 בדיקות. התרמוראקטור המסופק עם המערכת מכיל עד 24 מבחנות COD במחזור חימום אחד. אותו תרמוראקטור יכול לשמש גם לעיכול הדוגמה למדידות TOC, חנקן כללי וזרחן כללי. אוגר נתונים מובנה מאפשר שמירה של עד 16 סדרות נתונים. העברת הנתונים למחשב מבוצעת בעזרת יחידת ה- IRiM (אופציונאלי) המבוססת על תקשורת אינפרה אדום מתקדמת ומאפשרת העברת נתונים למחשב או למדפסת. ה- MD100 COD VARIO חסכוני בצריכת חשמל (למשל על ידי כיבוי אוטומטי), כך שבאותו סט סוללות ניתן לבצע עד 5000 בדיקות. ניתן לרכוש עבור מערכת ה- COD Setup MD100 COD VARIO סטנדרטים ל- COD בריכוזים שונים. בעזרת הסטנדרטים ניתן לבחון את ביצוע פרוצדורת המדידה, מכשור המדידה (התרמוראקטור והפוטמטר) ומבחנות הראגנט.
יתרונות:
שימוש במבחנות COD מוכנות.
ניטרול השפעת כלורידים עד 1000 מג"ל בתחומים הנמוך והבינוני ועד 10,000 מג"ל בתחום הגבוה.
3 טווחי מדידה: נמוך 0-150 מג"ל, בינוני 0-1,500 מג"ל, וגבוה 0-15,000 מג"ל.
הערכה מסופקת מוכנה לשימוש מיידי.
תאריך ושעון פנימיים.
אוגר נתונים פנימי.
ממשק IR להעברת נתונים למחשב או מדפסת.
שימושים עיקריים כוללים שפכים וקולחים מוניציפליים ותעשייתיים.

חזור
המשך
9,500.00 8,300.00 (ללא מע"מ)
במלאי

מפרט טכני: מערכת COD Setup MD100 COD VARIO

קבצים להורדה

 • נייד/שולחני: שולחני
 • שיטת מדידה: פוטומטר: מדידת ריכוז על פי בליעה
  תרמוראקטור: חימום לטמפרטורה מתוכנתת מראש לפרק זמן מוקצב
 • מקור אור: פוטומטר: LED
 • אורך גל: פוטומטר:
  2 מסנני אורך גל:
  λ = 430 nm Δ λ = 5 nm
  λ = 610 nm Δ λ = 6 nm
 • טווח מדידה: 150 – 0 מג"ל חמצן
  1,500 – 0 מג"ל חמצן
  15,000 – 0 מג"ל חמצן
 • כיול: פוטומטר: גרפי כיול מתוכנתים מראש
 • מקור מתח: פוטומטר: 4 סוללות AAA לכ- 5000 בדיקות
  תרמוראקטור: מתח חשמלי 230 V/50-60 Hz
 • אוגר נתונים: ל- 16 סדרות נתונים (בפוטומטר)
 • ממשקים: אינפרה אדום להורדת נתונים למחשב או מדפסת (בפוטומטר)
 • מידות: פוטומטר: (155x75x35(L x W x H מ"מ
  תרמוראקטור: (248x271x171(L x W x H מ"מ
 • משקל: פוטומטר: כ- 260 גרם
  תרמוראקטור: כ- 3900 גרם
 • תנאי סביבה פוטומטר:
  5-40ºC
  30 – 90% לחות יחסית לא מתעבה
  תרמוראקטור:
  10-40ºC
  עד 85% לחות יחסית לא מתעבה
 • שימוש אופייני: שפכים מוניציפליים ותעשייתיים קולחים מוניציפליים ותעשייתי
 • היקף אספקה: MD100 COD VARIO
  תרמוראקטור RD125
  2 חבילות ראגנטים (25 בדיקות בחבילה)
 • תצורה: בלוק חימום יחיד עם 24 מיקומים למבחנות 16 מ"מ קוטר (תרמוראקטור)