bnr

מערכות אוסמוזה הפוכה

מערכות אוסמוזה הפוכה מוכנות להפעלה מסוג Dulcosmose-ecoPRO, תוצרת ProMinent גרמניה, לייצור מים נטולי מלחים ממי רשת. המערכות עובדות ביחס השבה אופטימלי, יכולת דחיית מלחים גבוהה במיוחד ובעלויות תפעול נמוכות, הודות לעבודה בלחץ נמוך. מערכות אוסמוזה הפוכה מסוג ProMinent Dulcosmose-ecoPRO כוללות: מעמד למערכת, משאבת לחץ גבוה, ממברנות אוסמוזה הפוכה ספירליות מסוג Ultra Low Pressure, מדידות ספיקה ולחץ, מדידת ובקרת מוליכות הכוללת מדידת טמפ', בקר המאפשר תפעול אוטומטי ורציף של המערכת, מפסק לחץ, מסנן מיקרוני, מערכת ברזים ידניים לוויסות ספיקות.

מוצרים במחירים מיוחדים – אין כפל מבצעים.

מערכת אוסמוזה הפוכה ecoPRO 300

מערכת אוסמוזה הפוכה ecoPRO 300

מק"ט: 1025508
להפקת 300 ליטר/שעה מי מוצר, תוצרת ProMinent.
לפרטים נוספים 18,250.00 (ללא מע"מ)
מערכת אוסמוזה הפוכה ecoPRO 550

מערכת אוסמוזה הפוכה ecoPRO 550

מק"ט: 1025509
להפקת 550 ליטר/שעה מי מוצר, תוצרת ProMinent.
לפרטים נוספים 20,650.00 (ללא מע"מ)
מערכת אוסמוזה הפוכה ecoPRO 900

מערכת אוסמוזה הפוכה ecoPRO 900

מק"ט: 1025904
להפקת 900 ליטר/שעה מי מוצר, תוצרת ProMinent.
לפרטים נוספים 29,300.00 (ללא מע"מ)
מערכת אוסמוזה הפוכה ecoPRO 1200

מערכת אוסמוזה הפוכה ecoPRO 1200

מק"ט: 1025905
להפקת 1200 ליטר/שעה מי מוצר, תוצרת ProMinent.
לפרטים נוספים 30,500.00 (ללא מע"מ)
מערכת אוסמוזה הפוכה ecoPRO 1500

מערכת אוסמוזה הפוכה ecoPRO 1500

מק"ט: 1025906
להפקת 1500 ליטר/שעה מי מוצר, תוצרת ProMinent.
לפרטים נוספים 33,500.00 (ללא מע"מ)
מדידות איכות מים
משאבות מינון
poplogin