bnr

ברזי פרפר

ברזי פרפר תוצרת GEMU גרמניה, בהפעלה ידנית, עם Gear או פנאומטית.
הדגמים המוצעים הינם בקטרים "1/2 עד "16.

חומרי מבנה יציקת ברזל או פלב"ם לפי דרישה.

כמו-כן ניתן לקבל בתחום לחצי עבודה של עד 16 אטמ' עם מפעיל Normaly Open ,Normaly Closed או Double Acting.

ברז פרפר

ברז פרפר "2 דגם GEMU 487

מק"ט: 48750W
ברז פרפר מיציקת ברזל בהפעלה ידנית
ברז פרפר

ברז פרפר "3 דגם GEMU 487

מק"ט: 48780W
ברז פרפר מיציקת ברזל בהפעלה ידנית
ברז פרפר

ברז פרפר "4 דגם GEMU 487

מק"ט: 487100W
ברז פרפר מיציקת ברזל בהפעלה ידנית
ברז פרפר

ברז פרפר "6 דגם GEMU 487

מק"ט: 487150W
ברז פרפר מיציקת ברזל בהפעלה ידנית
ברז פרפר

ברז פרפר "8 דגם GEMU 487

מק"ט: 487200W
ברז פרפר מיציקת ברזל בהפעלה ידנית
ברז פרפר

ברז פרפר "2 דגם GEMU 481

מק"ט: 48150W
ברז פרפר מיציקת ברזל בהפעלה פנאומטית
ברז פרפר

ברז פרפר "3 דגם GEMU 481

מק"ט: 48180W
ברז פרפר מיציקת ברזל בהפעלה פנאומטית
ברז פרפר

ברז פרפר "4 דגם GEMU 481

מק"ט: 481100W
ברז פרפר מיציקת ברזל בהפעלה פנאומטית
ברז פרפר

ברז פרפר "6 דגם GEMU 481

מק"ט: 481150W
ברז פרפר מיציקת ברזל בהפעלה פנאומטית
ברז פרפר

ברז פרפר "8 דגם GEMU 481

מק"ט: 481200W
ברז פרפר מיציקת ברזל בהפעלה פנאומטית
ברז פרפר

ברז פרפר "10 פנאומטי GEMU NC

מק"ט: GM88287906
ברז פרפר מיציקת ברזל בהפעלה פנאומטית
לפרטים נוספים 2,900.00 (ללא מע"מ)
ברז פרפר

ברז פרפר "10 פנאומטי GEMU NO

מק"ט: GM88368884
ברז פרפר מיציקת ברזל בהפעלה פנאומטית
לפרטים נוספים 2,900.00 (ללא מע"מ)
Banner_Chemviron
מדידות איכות מים
poplogin