bnr

מדידת עכירות במי שתייה

מדי עכירות ניידים לשימושי שטח ומעבדה תוצרת Lovibond.
בנוסף, סטים של סטנדרטים תואמים לכיול.

מד עכירות Lovibond TurbiCheck IR

מד עכירות Lovibond TurbiCheck IR

מק"ט: 266030
מד עכירות נייד מבוסס אור אינפרה אדום
מד עכירות Lovibond TurbiCheck WL

מד עכירות Lovibond TurbiCheck WL

מק"ט: 194200
מד עכירות נייד לביצוע מדידות במעבדה ובשטח
סטנדרטים למד עכירות TurbiCheck WL

סטנדרטים למד עכירות TurbiCheck WL

מק"ט: 194280
סט 3 סטנדרטים לכיול, תוצרת Lovibond
לפרטים נוספים 1,680.00 (ללא מע"מ)
סטנדרטים לאימות כיול מד כלור תוצרת LOVIBOND

סטנדרטים לאימות כיול מד כלור תוצרת LOVIBOND

מק"ט: 275650/5/6
קיט סטנדרטים לאימות כיול
לפרטים נוספים 1,115.00 (ללא מע"מ)
סטנדרטים לאימות כיול מד כלור תוצרת LOVIBOND

סטנדרטים לאימות כיול מד כלור תוצרת LOVIBOND

מק"ט: 275660
קיט סטנדרטים לאימות כיול
לפרטים נוספים 700.00 (ללא מע"מ)
סטנדרטים למד עכירות TurbiCheck IR

סטנדרטים למד עכירות TurbiCheck IR

מק"ט: 194150
סט 4 סטנדרטים T-CAL לכיול, תוצרת Lovibond
לפרטים נוספים 1,569.00 (ללא מע"מ)
ממברנות
Banner_Chemviron
poplogin