bnr

מרככים אוטומטיים תעשייתיים

מערכות ריכוך מושלמות, אוטומטיות, מוכנות להפעלה מסוג 2-TAS.
המערכות מספקות ברציפות מים רכים באיכות של 1-5ppm as CaCO3.

מערכות TAS-2 מורכבות מ- 2 עמודות ריכוך זהות (אחת בעבודה, אחת בריענון/עתודה), מסנן קו, ברז פיקוד אוטומטי רב-דרכי – אלקטרומכני כפול, שרף ריכוך, מערכת איסוף/פיזור, מיכל תמלחת, חוברת הפעלה ואחריות לתקופה של שנה.

מחיר המערכות כולל 2 ביקורי שירות באזור המרכז (אשדוד עד חדרה):
1. לצרכי אספקה, הרכבה ומילוי שרף.
2. לאחר שבוצעו חיבורי מים, ביוב וחשמל חיצוניים ע"י הלקוח – לצרכי הפעלה.

מערכת ריכוך מים TAS-2-1290

מערכת ריכוך מים TAS‑2‑1290

מק"ט: TRTR130001
לספיקה של 0.5 מק''ש.
לפרטים נוספים 11,025.00 (ללא מע"מ)
מערכת ריכוך מים TAS-2-1490

מערכת ריכוך מים TAS‑2‑1490

מק"ט: TRTR130002
לספיקה של 2.5 מק''ש.
לפרטים נוספים 15,805.00 (ללא מע"מ)
מערכת ריכוך מים TAS-2-1690

מערכת ריכוך מים TAS‑2‑1690

מק"ט: TRTR130003
לספיקה של 4 מק"ש.
לפרטים נוספים 16,948.00 (ללא מע"מ)
מערכת ריכוך מים TAS-2-2195

מערכת ריכוך מים TAS‑2‑2195

מק"ט: TRTR130004
לספיקה של 6 מק''ש.
לפרטים נוספים 30,959.00 (ללא מע"מ)
מערכת ריכוך מים TAS-2-2495

מערכת ריכוך מים TAS‑2‑2495

מק"ט: TRTR130005
לספיקה של 8.5 מק''ש.
לפרטים נוספים 36,858.00 (ללא מע"מ)
מדידות איכות מים
פתרונות מקצועיים למדידה
poplogin