bnr

משדרי לחץ

משדרי לחץ נירוסטה, 2Wire 24VDC, עם חיבורי הברגה, לשימושים כלליים במים.

דגמים נוספים – לפי בקשה מיוחדת.

משדר לחץ נירוסטה , עם כבל 1 מ'

משדר לחץ נירוסטה , עם כבל 1 מ'

מק"ט: TR62CNG16B14
משדר לחץ נירוסטה , עם כבל 1 מ'

משדר לחץ נירוסטה , עם כבל 1 מ'

מק"ט: TR62CNG10B14
משדר לחץ נירוסטה , ללא תצוגה

משדר לחץ נירוסטה , ללא תצוגה

מק"ט: TR83CNG16B14
16 אטמ', "¼
משדר לחץ נירוסטה , עם תצוגה

משדר לחץ נירוסטה , עם תצוגה

מק"ט: TR83CNG16B14DS
16 אטמ', "¼
משדר לחץ נירוסטה , ללא תצוגה

משדר לחץ נירוסטה , ללא תצוגה

מק"ט: TR83CNG16B12
16 אטמ', "½
משדר לחץ נירוסטה , עם תצוגה

משדר לחץ נירוסטה , עם תצוגה

מק"ט: TR83CNG16B12DS
16 אטמ', "½
משדר לחץ נירוסטה , ללא תצוגה

משדר לחץ נירוסטה , ללא תצוגה

מק"ט: TR83CNG10B14
10 אטמ', "¼
משדר לחץ נירוסטה , עם תצוגה

משדר לחץ נירוסטה , עם תצוגה

מק"ט: TR83CNG10B14DS
10 אטמ', "¼
משדר לחץ נירוסטה , ללא תצוגה

משדר לחץ נירוסטה , ללא תצוגה

מק"ט: TR83CNG10B12
10 אטמ', "½
משדר לחץ נירוסטה , עם תצוגה

משדר לחץ נירוסטה , עם תצוגה

מק"ט: TR83CNG10B12DS
10 אטמ', "½
Banner_Chemviron
פתרונות מקצועיים למדידה
poplogin