bnr

בתי דיאפרגמה עם מדי לחץ

בית הדיאפרגמה נועד להגן על מדי ומשדרי לחץ המותקנים על קווי תהליך עם כימיקלים קורוזיביים כמו חומצה וכלור.

בבית הדיאפרגמה מותקנת דיאפרגמת PTFE  המפרידה בין הכימיקל שבתהליך לבין מד הלחץ. בחלל שבין הדיאפרגמה למד הלחץ, יש נוזל המעביר את הלחץ בתהליך באופן מדויק למד הלחץ, הודות למבנה ולשטח של הדיאפרגמה.

* בית הדיאפרגמה מסופק עם תושבת פלסטית המאפשרת התקנה על גבי לוח.

בית הדיאפרגמה מוצע במספר חומרים (PP,PVDF,PTFE) וחיבורים.

בית דיאפרגמה מגן - עם מד לחץ נירוסטה

בית דיאפרגמה מגן ‑ עם מד לחץ נירוסטה

מק"ט: TREM11002
בית דיאפרגמה להגנה על מדי ומשדרי לחץ המותקנים על קווי תהליך עם כימיקלים קורוזיביים כמו חומצה וכלור.
בית דיאפרגמה מגן - עם מד לחץ פליז

בית דיאפרגמה מגן ‑ עם מד לחץ פליז

מק"ט: 3D100MG12PPEP
בית דיאפרגמה להגנה על מדי ומשדרי לחץ המותקנים על קווי תהליך עם כימיקלים קורוזיביים כמו חומצה וכלור.
משאבות דיאפרגמה
מדידות איכות מים
poplogin