bnr

מדי ספיקה רוטמטרים עד 1000 ליטר/שעה

מדי ספיקה מסוג רוטומטר –  עם חיבורי הדבקות

מדי הספיקה מיועדים להתקנה בקו אנכי וכוללים מצוף המוצע עם או בלי מיגנוט. דגמי מדי הספיקה המוצעים הינם בקטרים "3/8 עד" 21/2. חומר מבנה השפורפרת הינו מפוליאמיד וקצוות החיבור מחומר PVC. ניתן כמו-כן לחבר למדי הספיקה מפסקי מגע למתן התראה בספיקה מינימום ומקסימום. דגמי מדי הספיקה הרוטומטרים המוצעים מתאימים לשימוש תעשייתי במים ובטמפרטורה מירבית של  60ºC.

מחירי מבצע!

מד ספיקה רוטמטר 25 ליטר/שעה 855 GEMU

מד ספיקה רוטמטר 25 ליטר/שעה 855 GEMU

מק"ט: GM88003027
עם חצאי רקורד ''3/8 PVC
מד ספיקה רוטמטר 25 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מד ספיקה רוטמטר 25 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מק"ט: GM88009981
עם חצאי רקורד "3/8 PVC
מד ספיקה רוטמטר 25 ליטר/ש LZT-15S02S

מד ספיקה רוטמטר 25 ליטר/ש LZT‑15S02S

מק"ט: LZT15S02S
עם חצאי רקורד "1/2 PVC - חיבורי הדבקות
מד ספיקה רוטמטר 40 ליטר/שעה 855 GEMU

מד ספיקה רוטמטר 40 ליטר/שעה 855 GEMU

מק"ט: GM88003028
עם חצאי רקורד "3/8 PVC
מד ספיקה רוטמטר 40 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מד ספיקה רוטמטר 40 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מק"ט: GM88010096
עם חצאי רקורד "3/8 PVC
מד ספיקה רוטמטר 60 ליטר/שעה 855 GEMU

מד ספיקה רוטמטר 60 ליטר/שעה 855 GEMU

מק"ט: GM88003029
עם חצאי רקורד "3/8 PVC
מד ספיקה רוטמטר 60 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מד ספיקה רוטמטר 60 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מק"ט: GM88312322
עם חצאי רקורד "3/8 PVC
מד ספיקה רוטומטר 60 ליטר/ש LZT-15S06S

מד ספיקה רוטומטר 60 ליטר/ש LZT‑15S06S

מק"ט: LZT15S06S
עם חצאי רקורד "1/2 PVC - חיבורי הדבקות
מד ספיקה רוטמטר 100 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מד ספיקה רוטמטר 100 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מק"ט: GM88009984
עם חצאי רקורד "3/8 PVC
מד ספיקה רוטומטר 100ליטר/ש LZT-15S10S

מד ספיקה רוטומטר 100ליטר/ש LZT‑15S10S

מק"ט: LZT15S10S
עם חצאי רקורד "1/2 PVC - חיבורי הדבקות
מד ספיקה רוטמטר 160 ליטר/שעה 855 GEMU

מד ספיקה רוטמטר 160 ליטר/שעה 855 GEMU

מק"ט: GM88003031
עם חצאי רקורד "3/8 PVC
מד ספיקה רוטמטר 160 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מד ספיקה רוטמטר 160 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מק"ט: GM88009985
עם חצאי רקורד "3/8 PVC
מד ספיקה רוטומטר 160 ליטר/ש LZT-15S16S

מד ספיקה רוטומטר 160 ליטר/ש LZT‑15S16S

מק"ט: LZT15S16S
עם חצאי רקורד "1/2 PVC - חיבורי הדבקות
מד ספיקה רוטמטר 250 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מד ספיקה רוטמטר 250 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מק"ט: GM88009989
עם חצאי רקורד "1/2 PVC
מד ספיקה רוטמטר 250 ליטר/שעה 855 GEMU

מד ספיקה רוטמטר 250 ליטר/שעה 855 GEMU

מק"ט: GM88003056
עם חצאי רקורד "1 PVC
מד ספיקה רוטמטר 250 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מד ספיקה רוטמטר 250 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מק"ט: GM88009991
עם חצאי רקורד "1 PVC
מד ספיקה רוטומטר 250 ליטר/ש LZT-15S25S

מד ספיקה רוטומטר 250 ליטר/ש LZT‑15S25S

מק"ט: LZT15S25S
עם חצאי רקורד "1/2 PVC - חיבורי הדבקות
מד ספיקה רוטמטר 320 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מד ספיקה רוטמטר 320 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מק"ט: GM88009990
עם חצאי רקורד "1/2 PVC
מד ספיקה רוטמטר 400 ליטר/שעה 855 GEMU

מד ספיקה רוטמטר 400 ליטר/שעה 855 GEMU

מק"ט: GM88003057
עם חצאי רקורד "1  PVC
מד ספיקה רוטמטר 400 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מד ספיקה רוטמטר 400 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מק"ט: GM88007808
עם חצאי רקורד "1 PVC
מד ספיקה רוטומטר 600 ליטר/ש LZT-15S60S

מד ספיקה רוטומטר 600 ליטר/ש LZT‑15S60S

מק"ט: LZT15S60S
עם חצאי רקורד "1/2 PVC - חיבורי הדבקות
מד ספיקה רוטמטר 640 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מד ספיקה רוטמטר 640 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מק"ט: GM88009992
עם חצאי רקורד "1 PVC
מד ספיקה רוטמטר 1000 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מד ספיקה רוטמטר 1000 ליטר/שעה 865 GEMU עם מצוף ממוגנט

מק"ט: GM88009993
עם חצאי רקורד "1 PVC
מד ספיקה רוטומטר 1000 ליטר/ש LZT-15S10S

מד ספיקה רוטומטר 1000 ליטר/ש LZT‑15S10S

מק"ט: LZT25S10S
עם חצאי רקורד "3/4 PVC - חיבורי הדבקות
מגע מקסימום GEMU 1256

מגע מקסימום GEMU 1256

מק"ט: 1256000Z00000
עבור מד ספיקה רוטמטר דגמים 865 DN-10 ו- DN20
מגע מינימום GEMU 1257

מגע מינימום GEMU 1257

מק"ט: 1257000Z00000
עבור מד ספיקה רוטמטר דגמים DN-10 865 ו- DN20.
משדר לספיקה רציפה GEMU 1273

משדר לספיקה רציפה GEMU 1273

מק"ט: 1273000Z1001
עבור מד ספיקה רוטמטר דגמים DN-10 865 ו- DN20
מגע מינימום GEMU 1252

מגע מינימום GEMU 1252

מק"ט: 1252000Z00000
עבור מד ספיקה רוטמטר דגם 815 (כל הגדלים) ו - 865 "1
מגע מקסימום GEMU 1251

מגע מקסימום GEMU 1251

מק"ט: 1251000Z00000
עבור מד ספיקה רוטמטר דגמים 815 (כל הגדלים) ו - 865 "1
משדר לספיקה רציפה GEMU 1273

משדר לספיקה רציפה GEMU 1273

מק"ט: 1273000Z1025
עבור מד ספיקה רוטמטר דגם DN25 865
מדידות איכות מים
treitelonline_f2
poplogin