bnr

מדי ספיקה רוטמטרים מעל 1000 ליטר/שעה

מדי ספיקה מסוג רוטומטר –  עם חיבורי הדבקות

מדי הספיקה מיועדים להתקנה בקו אנכי וכוללים מצוף המוצע עם או בלי מיגנוט. דגמי מדי הספיקה המוצעים הינם בקטרים "3/8 עד" 21/2. חומר מבנה השפורפרת הינו מפוליאמיד וקצוות החיבור מחומר PVC. ניתן כמו-כן לחבר למדי הספיקה מפסקי מגע למתן התראה בספיקה מינימום ומקסימום. דגמי מדי הספיקה הרוטומטרים המוצעים מתאימים לשימוש תעשייתי במים ובטמפרטורה מירבית של  60ºC.

מד ספיקה רוטמטר 1600 ליטר/שעה 805 GEMU

מד ספיקה רוטמטר 1600 ליטר/שעה 805 GEMU

מק"ט: GM88035423
עם חצאי רקורד "11/2 PVC
מד ספיקה רוטמטר 1600 ליטר/שעה 815 GEMU עם מצוף ממוגנט

מד ספיקה רוטמטר 1600 ליטר/שעה 815 GEMU עם מצוף ממוגנט

מק"ט: GM88035438
עם חצאי רקורד "11/2 PVC
מד ספיקה רוטומטר 1600 ליטר/ש LZT-25S16S

מד ספיקה רוטומטר 1600 ליטר/ש LZT‑25S16S

מק"ט: LZT25S16S
עם חצאי רקורד "3/4 PVC - חיבורי הדבקות
מד ספיקה רוטמטר 3300 ליטר/שעה 815 GEMU עם מצוף ממוגנט

מד ספיקה רוטמטר 3300 ליטר/שעה 815 GEMU עם מצוף ממוגנט

מק"ט: GM88035440
עם חצאי רקורד "11/2 PVC
מד ספיקה רוטמטר 4000 ליטר/שעה 805 GEMU

מד ספיקה רוטמטר 4000 ליטר/שעה 805 GEMU

מק"ט: GM88002798
עם חצאי רקורד "2 PVC
מד ספיקה רוטמטר 4000 ליטר/שעה 815 GEMU עם מצוף ממוגנט

מד ספיקה רוטמטר 4000 ליטר/שעה 815 GEMU עם מצוף ממוגנט

מק"ט: GM88002939
עם חצאי רקורד "2 PVC
מד ספיקה רוטומטר 4000 ליטר/ש LZT-32S04S

מד ספיקה רוטומטר 4000 ליטר/ש LZT‑32S04S

מק"ט: LZT32S04S
עם חצאי רקורד "1 PVC - חיבורי הדבקות
מד ספיקה רוטומטר 6000 ליטר/ש LZT-32S06S

מד ספיקה רוטומטר 6000 ליטר/ש LZT‑32S06S

מק"ט: LZT32S06S
עם חצאי רקורד "1 PVC - חיבורי הדבקות
מד ספיקה רוטמטר 6400 ליטר/שעה 815 GEMU עם מצוף ממוגנט

מד ספיקה רוטמטר 6400 ליטר/שעה 815 GEMU עם מצוף ממוגנט

מק"ט: GM88002940
עם חצאי רקורד "2 PVC
משדר לספיקה רציפה GEMU 1272

משדר לספיקה רציפה GEMU 1272

מק"ט: 1272000Z2501
עבור מד ספיקה רוטמטר דגם 815
מגע מינימום GEMU 1252

מגע מינימום GEMU 1252

מק"ט: 1252000Z00000
עבור מד ספיקה רוטמטר דגם 815 (כל הגדלים) ו - 865 "1
מגע מקסימום GEMU 1251

מגע מקסימום GEMU 1251

מק"ט: 1251000Z00000
עבור מד ספיקה רוטמטר דגמים 815 (כל הגדלים) ו - 865 "1
משאבות מינון
מדידות איכות מים
poplogin