bnr

ממברנות אוסמוזה הפוכה ™FilmTec

ממברנות RO מדגמי FilmTec ומתוצרת DuPont ידועות בחוסן המבני, בעמידותן הגבוהה וכתוצאה מכך מאמינות מתמשכת. היישומים העיקריים הינם הפקת מי שתייה וייצור מי תעשייה באיכויות שונות. הדגמים המוצעים נבחרו על ידינו כך שיתאימו למגוון רחב של מתקני RO בעלות אטרקטיבית.

FilmTec™ BW30XHR PRO-440

FilmTec™ BW30XHR PRO‑440

מק"ט: FMRBW30XHRPRO440
ממברנת אוסמוזה הפוכה ”8 לדחיית מלחים גבוהה במיוחד בתפוקה מרבית.
לפרטים נוספים 2,430.00 (ללא מע"מ)
FilmTec™ BW30HR-440

FilmTec™ BW30HR‑440

מק"ט: FMRBW30HR440
ממברנת אוסמוזה הפוכה ''8 לדחיית מלחים גבוהה בתפוקה מרבית.
לפרטים נוספים 2,145.00 (ללא מע"מ)
FilmTec™ BW30XHR PRO-400/34

FilmTec™ BW30XHR PRO‑400/34

מק"ט: FMRBW30XHRPRO40034
ממברנת אוסמוזה הפוכה ”8 לדחיית מלחים גבוהה במיוחד בעמידות מוגברת.
לפרטים נוספים 2,335.00 (ללא מע"מ)
FilmTec™ BW30-400/34

FilmTec™ BW30‑400/34

מק"ט: FMRBW30434
ממברנת אוסמוזה הפוכה "8 לדחיית מלחים גבוהה בעמידות מוגברת.
FilmTec™ BW30 PRO-400

FilmTec™ BW30 PRO‑400

מק"ט: FMRBW30PRO400
ממברנת אוסמוזה הפוכה "8 לדחיית מלחים גבוהה באמינות מרבית.
לפרטים נוספים 2,170.00 (ללא מע"מ)
FilmTec™ BW30-400

FilmTec™ BW30‑400

מק"ט: FMRBW30400
ממברנת אוסמוזה הפוכה "8 לדחיית מלחים גבוהה באמינות מרבית.
FilmTec™ BW30-365

FilmTec™ BW30‑365

מק"ט: FMRBW30365
ממברנת אוסמוזה הפוכה "8 לעמידות עקבית בעלות נמוכה.
לפרטים נוספים 1,890.00 (ללא מע"מ)
FilmTec™ Eco Pro-440

FilmTec™ Eco Pro‑440

מק"ט: FMRECOPRO440
ממברנת אוסמוזה הפוכה "8 לדחיית מלחים גבוהה בלחץ נמוך ובתפוקה מרבית.
לפרטים נוספים 2,300.00 (ללא מע"מ)
FilmTec™ Eco Pro-400

FilmTec™ Eco Pro‑400

מק"ט: FMRECOPRO400
ממברנות אוסמוזה הפוכה "8 לדחיית מלחים גבוהה בלחץ נמוך ובעמידות מוגברת.
לפרטים נוספים 2,235.00 (ללא מע"מ)
FilmTec™ Fortilife™ CR100

FilmTec™ Fortilife™ CR100

מק"ט: FMRFCR100
ממברנת אוסמוזה הפוכה "8 לדחיית מלחים גבוהה במפל לחץ נמוך ובעמידות מרבית.
לפרטים נוספים 2,540.00 (ללא מע"מ)
FilmTec™ BW30 PRO-4040

FilmTec™ BW30 PRO‑4040

מק"ט: FMRBW30PRO4040
ממברנת אוסמוזה הפוכה "4 לדחיית מלחים גבוהה בעמידות מוגברת.
לפרטים נוספים 980.00 (ללא מע"מ)
FilmTec™ LC HR-4040

FilmTec™ LC HR‑4040

מק"ט: FMRLCHR4040
ממברנת אוסמוזה הפוכה "4 לדחיית מלחים גבוהה בתפוקה מרבית.
לפרטים נוספים 840.00 (ללא מע"מ)
FilmTec™ LC LE-4040

FilmTec™ LC LE‑4040

מק"ט: FMRLCLE4040
ממברנת אוסמוזה הפוכה "4 ללחץ נמוך.
לפרטים נוספים 880.00 (ללא מע"מ)
FilmTec™ BW30-2540

FilmTec™ BW30‑2540

מק"ט: FMRBW302540
ממברנת אוסמוזה הפוכה ''2.5 בדחיית מלחים גבוהה.
לפרטים נוספים 755.00 (ללא מע"מ)
FilmTec™ XLE-2540

FilmTec™ XLE‑2540

מק"ט: FMRXLE2540
ממברנת אוסמוזה הפוכה "2.5 ללחץ נמוך.
לפרטים נוספים 755.00 (ללא מע"מ)
FilmTec™ HSRO-390-FF

FilmTec™ HSRO‑390‑FF

מק"ט: FMRHSRO390FF
ממברנה סניטרית "8 לחיטוי במים חמים.
FilmTec™ HSRO-4040-FF

FilmTec™ HSRO‑4040‑FF

מק"ט: FMRHSRO4040FF
ממברנה סניטרית "4 לחיטוי במים חמים.
FilmTec™ SW30XLE-440

FilmTec™ SW30XLE‑440

מק"ט: FMRSW30XLE440
ממברנות אוסמוזה הפוכה "8 למי ים בדחיית מלחים גבוהה ותפוקה מרבית.
לפרטים נוספים 2,550.00 (ללא מע"מ)
FilmTec™ SW30HRLE-400

FilmTec™ SW30HRLE‑400

מק"ט: FMRSW3HRLE40
ממברנת אוסמוזה הפוכה "8 למי ים בדחיית מלחים גבוהה וצריכת אנרגיה נמוכה.
לפרטים נוספים 2,365.00 (ללא מע"מ)
FilmTec™ SW30-4040

FilmTec™ SW30‑4040

מק"ט: FMRSW304040
ממברנת אוסמוזה הפוכה "4 למי ים בדחיית מלחים גבוהה ותפוקה מרבית.
לפרטים נוספים 1,485.00 (ללא מע"מ)
FilmTec™ BW 8040 SP

FilmTec™ BW 8040 SP

מק"ט: FMRBW8040SP
ממברנת אוסמוזה הפוכה ''8 מעודפי ייצור.
לפרטים נוספים 1,245.00 (ללא מע"מ)
Banner_Chemviron
ממברנות
poplogin