האתר המוביל למוצרי איכות לטיפול במים
להזמנות טלפוניות: 03-6338282

מדיניות פרטיות

חברת טרייטל הנדסה כימית בע"מ ("החברה") מודעת לעובדה כי השמירה על פרטיות לקוחותיה המבקרים באתר Treitel Water Online ו/או הרוכשים מוצרי החברה חשובה מאוד. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המבקר באתר ו/או הרוכש מוצרי החברה. מדיניות פרטיות זו מכילה מידע בדבר נהלי הפרטיות של החברה ואופן המידע שנאסף באתר החברה ("האתר") ו/או המידע שנמסר לחברה במסגרת שימוש באתר והשימוש שנעשה במידע כאמור.

 1. איסוף מידע והשימוש בו– במסגרת ביצוע הזמנה באתר, תידרש למסור מידע אישי,   דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ו/או פרטי כרטיס האשראי שברשותך ("מידע אישי"). החברה גם אוגרת מידע אודות לקוחותיה ו/או מבקרי האתר במטרה לשפר ולייעל את השירותים המסופקים על ידיה. לכן, החברה אוספת מידע כללי על מבקרי האתר באמצעותcookies  ובאמצעות מידע אישי שמבקר האתר מספק באופן וולונטרי בעת ביצוע הזמנה ו/או בעת בקשה ליצירת קשר עמו על ידי אחד מנציגי החברה. לגבי מידע שנאסף באמצעות תוכנות Google, ראה להלן.

 

 1. מסירת מידע אישי באמצעות האתר –המידע האישי שהחברה שומרת נאגר רק שמבקר האתר מוסרו מרצונו החופשי ו/או כאשר נדרש מבקר האתר לספקו לצורך ביצוע הזמנה באתר או שמבקר האתר ביקש מידע נוסף מאת החברה. החברה מתחייבת לשמור על סודיות המידע האישי בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א -1981. כל מידע אישי שיימסר להחברה על ידי מבקר האתר, יימסר מרצונו והסכמתו המלאה של מבקר האתר ויהווה הסכמה חד משמעית לחברה ו/או מי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר מבקר האתר, בכפוף להוראות הדין השונות.

 

 1. השימוש במידע – בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, ו/או מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. החברה תשמור את המידע הזה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת ביצוע הזמנה, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר.
 • כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את החברה לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשמך או בכתובתך.
 • ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון האתר.

 

 1. שימוש בטכנולוגית Cookies– החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשתמש בטכנולוגית cookies. ה- cookie  הינו קובץ מידע שנשלח למחשבך האישי ונשמר בו לאחר כניסתך לאתר. תפקידו של קובץ כאמור לבחון את שימושך באתר, לרבות כניסות חוזרות ונשנות לאתר, ומאפשר זיהוי מהיר של פרטיך בעת כניסתך החוזרת לאתר. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מוצרים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

 

אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע.

 

 1. שיווק מחדש באמצעותGoogle Analytics – האתר משתמש בשיווק מחדש באמצעותGoogle Analytics  כדי לפרסם באינטרנט. ספקים של צד שלישי, כולל Google, עשויים להציג בפניך מודעות באתרים ברחבי האינטרנט. האתר וספקים של צד שלישי, כולל Google, משתמשים בקובצי cookie של צד ראשון (כגון קובץ cookie של Google Analytics) ובקובצי cookie של צד שלישי (כגון קובץcookie  של DoubleClick) ביחד, כדי ליידע, לבצע אופטימיזציה ולהציג מודעות על סמך הביקורים הקודמים באתר. האתר וספקים של צד שלישי, כולל Google, משתמשים בקובצי cookie של צד ראשון (כגון קובצי cookie שלGoogle Analytics ) וקובצי cookie של צד שלישי (כגון קובץcookie  של DoubleClick) ביחד, כדי לדווח כיצד הופעות המודעות, שימושים אחרים בשירותי מודעות, ואינטראקציות עם ההופעות של מודעות אלו ושירותי המודעות קשורים לביקורים באתר.

 

אופן השימוש בנתוני קהל מפרסום מבוסס-עניין של Google או מצד שלישי באמצעות Google Analytics – Google אוספת מידע על גולשי האינטרנט בעזרת כמה פרמטרים (היסטורית חיפוש,cookies , חשבון Gmail  ועוד). אם הגדרת נתונים נוספים בחשבון ה Google שלך כגון גיל, מין ותחומי עניין, נתונים אלה חשופים לאתר ולחברה באמצעות Google Analytics. יש לציין כי נתונים אלה נאספים גם בדרכים נוספות.

אם ברצונך לבטל את הסכמתך לזמינות של Google Analytics עבור האינטרנט, אנא העזר בדף: ביטול

הגדרת המודעות – אם רצונך בכך, תוכל, באמצעות 'הגדרות המודעות' לבטל את הסכמתך לGoogle Analytics ולהתאים מודעות באופן אישי, בהתאם לתחומי העניין שלך. הגדרות אלה עוזרות לך לשלוט בסוגי מודעות Google שתראה. אנא העזר בדף: הגדרות המודעות

 

 1. קישורים לאתרים חיצוניים שאינם באחריות של החברה– החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר קישורים לאתרים חיצוניים שאינם באחריותה של החברה. החברה מבהירה כי היא אינה אחראית למדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים שקישוריהם מופיעים באתר. יצוין, כי מדיניות פרטיות זו תקפה לאתר החברה בלבד.

 

 1. מסירת מידע לצד שלישי או איסוף מידע על ידו– החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

במקרה שתפר את תנאי התקנון של האתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר אתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש.

אם החברה תתמזג עם או תירכש על ידי גוף אחר- היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

החברה תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותיך שנאסף על ידיה בעת ביקורך באתר, לשותפיה העסקיים, על מנת, בין היתר, שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט שונים לתחומי ההתעניינות שלך.

 

 1. אבטחת מידע וסודיות– החברה נוקטת, ככל שביכולתה, באמצעי זהירות במטרה להגן על המידע שקיבלה ממבקרי האתר, למנוע אובדן, שינוי של מידע אישי שניתן לה על ידי מבקרי האתר וכיוצא בזה. החברה נוקטת באמצעים סבירים, לרבות טכנולוגיות אבטחה מתקדמות, במטרה להגן על המידע האישי שנמסר לה על ידי מבקרי האתר. מבקר האתר מאשר, כי ידוע לו כי החברה עושה ככל שביכולתה להגן על המידע האישי, אך אין ביכולתה להתחייב שאמצעי הזהירות שהיא נוקטת יספקו חסינות מלאה מפני חדירה למערכות החברה ולמבקר האתר לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או תלונה במקרה של חדירה כאמור. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט בכל אחד מאמצעי אבטחה הנהוגים בתחום אבטחת המידע בתעשיית האינטרנט.

 

 1. זיהוי אתר החברה– במטרה להצפין את המידע האישי המועבר לחברה על ידי מבקרי האתר ולוודא כי מבקרי האתר מבקרים באתר, החברה משתמשת בטכנולוגית SSL. שימוש בטכנולוגית- SSL  מאפשר למבקרי האתר לוודא כי האתר אמין ושייך לחברה על ידי בדיקה קצרה בדפדפן של מבקרי האתר.

 

 1. הסכמה מדעת– שימושך באתר מעיד על הסכמתך ואישורך למדיניות פרטיות זו.כמו כן, שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies של האתר ושל גוגל (ככל שלא מותקן Cookie  של גוגל על מחשבך לפני כן), לשימוש ב Google Analytics וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל במדיניות פרטיות זו.

 

 1. עדכון מדיניות– החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת. אם יבוצעו במדיניות פרטיות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שנמסר על ידי מבקר באתר, החברה תפרסם על-כך הודעהבאתר.

 

 1. תקנון האתר – אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מהוראות תקנון האתר, אלא להוסיף עליו.

 

© 2021 טרייטל הנדסה כימית בע"מ

poplogin