האתר המוביל למוצרי איכות לטיפול במים
להזמנות טלפוניות: 03-6338282

מדידת pH – שיטות ומכשור

pH  – הגבה הוא מדד המתאר את החומציות או הבסיסיות של חומר והוא אחד המדדים הכימיים החשובים ביותר. מדידת pH רציפה וויסות ובקרת pH הם מן התהליכים הכימיים הנפוצים בטיפול במים, בשפכים ובתהליכים כימיים נוזליים אחרים.

ישנם אפליקציות שונות למדידת ובקרת pH במים ובשפכים:

 • בקרה על תהליכים תעשייתיים בהם טיפול תהליכי חומצי או בסיסי. לדוגמא: CIP בתעשיית מזון.
 • בקרה על טיפול קדם לפני התפלת מים.
 • מדידת pH במי שתייה בעיקר לצורך ניטור כאשר מקור המים משתנה.
 • מדידת pH בתחילת תהליך טיהור שפכים עירוניים לצורך זיהוי ערכים חריגים.
 • בקרה כללית על איכות הטיפול בשפכים עירוניים או תעשייתיים.
 • תוך כדי ובסיום תהליך נטרול pH בשפכים תעשייתיים. לדוגמא: תהליכי טיפול בציאנידים ובכרומטים.
 • וויסות מבוקר של pH כחלק מתהליך חיטוי מי בריכת שחייה. הערה: יעילות חלק מתהליכי חיטוי מים תלויה בערכי pH.
  באתר Treitel Water Online ניתן למצוא מגוון מדי pH של חברת Lovibond, לדוגמא: מד pH מתקדם SensoDirect pH200.

אלקטרודות pH משולבות  (Combination)

מאות דגמים של אלקטרודות pH נבדלים ביניהם במידותיהם, בחומרי המבנה, סוגי האלקטרוליט וסוגי הממברנות שבהם. כל יצרני אלקטרודות ה- pH בעולם מציעים בעיקר או רק אלקטרודות pH מסוג Combination מזכוכית. הרבה מאלקטרודות אלה הן תואמות מבחינת מפרטיהן הטכניים ובכלל זה מידותיהן, אם כי יש בהחלט פיתוח וטכנולוגיה מתקדמים בתחום זה. יש להתייחס לאלקטרודת pH כאלמנט בעל אורך חיים מוגבל, בעיקר כתלות באיכות האלקטרודה, מורכבות התהליך בו היא פועלת, התאמתה לתהליך ולעיתים גם תחזוקתה השוטפת. אורך חיים סביר של אלקטרודת pH מסוג Combination הוא בין 6 חודשים לשנתיים, אם כי יש תהליכים בהם אלקטרודה תפעל רק חודשים ספורים. לכן חשוב לבחור אלקטרודה מתאימה לכל תהליך. יש לבחור אלקטרודה בסיסית ותקנית לשימוש במים באיכות דומה לאיכות מי שתייה. במקרים אחרים, יש להתייחס למשתנים נוספים ולבדוק התאמה בהתאם להגדרת יצרן האלקטרודה:

 • מים או שפכים עם ריכוז מוצקים משמעותי.
 • מדידה בנוזל בעל טמפרטורה גבוהה ו/או משתנה; בהקשר לטמפרטורה יש לבדוק התאמת האלקטרודה לטמפרטורה גבוהה וכן האם לבחור אלקטרודת pH עם מדידת טמפרטורה לצורך פיצוי אוטומטי.
 • מדידה בסביבת מרכיב כימי בריכוז משמעותי (לדוגמא פלואוריד).
 • טווח ה- pH המיועד בתהליך; יש לשים לב לטווחים מעבר ל- pH 4-10 למרות שרוב האלקטרודות מוגדרות ללפחות pH 1-12.
 • טווח מוליכות הנוזל; דגש על מים מליחים או מים נטולי מלחים.
 •  
  אופן התקנת האלקטרודה בתהליך ובעיקר, לחץ עבודה והאם הוא משתנה.
poplogin