האתר המוביל למוצרי איכות לטיפול במים
להזמנות טלפוניות: 03-6338282

מדידות אנליטיות רציפות

מדידות אנליטיות כימיות ופיזיקאליות רציפות מיושמות כמעט בכל תהליך טיפול במים או שפכים. האנליזה הרציפה היא כלי הכרחי לוויסות רציף (On-Line) של תהליך, בו יש השתנות רצופה של משתנים כימיים ופיזיקאליים. במקרים אחרים, משמשת האנליזה הרציפה לניטור משתני התהליך הכימיים לצורך בקרה, דיווח ותיעוד בלבד.

מדידות אנליטיות כימיות מבוצעות על-ידי מגוון שיטות מדידה: אלקטרוכימיה, קולורימטריה ופוטומטריה, מדידות אופטיות של בליעה, אנליזות כימיות רטובות, מדידות יון סלקטיביות ועוד. בחלק מן המקרים, מדובר בפיתוח ויישום חדשניים של טכניקות לא קונבנציונליות.

ניתן למנות אנליזות כימיות ופיזיקאליות רציפות ייעודיות למספר תהליכים:

  • תהליכי טיפול תעשייתיים במים, לדוגמא: pH, ומוליכות.

  • תהליכי טיפול בשפכים, לדוגמא: pH, חמצן מומס, עכירות, מוצקים מרחפים, ניטראט, אמוניה וריכוז חומר אורגני.

  • תהליכי טיפול במי שתייה, לדוגמא: כלור, עכירות וניטראט.

  • תהליכי חיטוי מים, לדוגמא: כלור, כלורדיאוקסיד ואוזון.

poplogin